tel.: 668 401 452

e-mail: mzp.wegliniec@interia.pl

adres: ul. Kochanowskiego 9, 59-940 Węgliniec

NIP: 615-206-50-89, Regon: 389876601

kontakt / КОНТАКТŻłobek im. "Kubusia Puchatka"

tel.: 

e-mail: mzp.wegliniec@interia.pl

adres: ul. Kochanowskiego 9, 59-940 Węgliniec

Gmina Węgliniec realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich. Pierwszy żłobek

w Gminie Węgliniec

 

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób spełniających funkcje opiekuńcze ad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 30 miejsc opieki dla dzieci ns terenie Gminy Węgliniec oraz funkcjonowanie żłobka w okresie 24 miesięcy. Dofinansowanie projektu z UE: 1431 728,48 zł

 

 

 

 

 

 

Гміна Венглінець реалізує проект за співфінансуванн

з європейських фондів. Перший дитячий садок у ґміні Венглінець.

Метою проекту є збільшення зайнятості людей, які виконують функції догляду за дітьми до 3 років

, шляхом створення 30 місць догляду за дітьми на території ґміни Венглінець та функціонування ясла протягом 24 місяців.