Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Koncepcja Żłobka

Koncepcja Żłobka

 

 

Zawsze o tym pamiętaj:

„Jesteś znacznie odważniejszy, niż sądzisz,

silniejszy, niż ci się wydaje,

i mądrzejszy, niż przypuszczasz”.  

                                            - Krzyś (Kubuś Puchatek)

 

 

 

 1. Misja Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu

 

* Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

* wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju

* wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych

* zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

* wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie

* tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo.

 

Podsumowując najważniejszym celem jest stymulowanie harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnego z jego indywidualnym tempem. Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności i niezależności od dorosłych. Rozbudzanie w dziecku chęci poznawania otaczającego je środowiska.

 

 1. Wizja

 

Dążymy do tego, żeby dzieci i rodzice postrzegali naszą placówkę jako:

* zdrową i bezpieczną

* twórczą

* przyjazną

* partnerską

* nowoczesną

 

 1. Model absolwenta

 

Wychowanek kończący żłobek będzie:

* samodzielny

* ciekawy świata

* potrafił dobrze funkcjonować w roli przedszkolaka

* wykazywał zainteresowanie treściami nauczania, chęci poznawania czegoś nowego

* posiadał zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób

* umiał cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie

* pewnym krokiem wkroczy w „świat przedszkola”.

 

Dziecko przebywające w żłobku ma prawo do:

* warunków zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, poszanowania godności osobistej

* życzliwego i podmiotowego traktowania

* akceptowania takim, jakim jest

*  indywidualnej ścieżki rozwoju, pomocy w poszukiwaniu, odkrywaniu i przekraczaniu dotychczasowych osiągnięć

* snu i odpoczynku, jeśli jest zmęczone oraz spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.

* jedzenia i picia, jeżeli jest głodne i spragnione

* zdrowego, urozmaiconego jedzenia

* przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których zawsze może się zwrócić

* rozwijania zainteresowań, zdolności

* ma prawo do nauki, zabawy i rozrywki.

 

 1. Metody pracy w żłobku

 

Aby zrealizować treści programowe, wykorzystywane będą metody

aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Stosowane będą następujące metody pracy:

 • opowieść ruchowa
 • gimnastyka ekspresyjna
 • gimnastyka rytmiczna
 • pedagogika zabawy
 • relaksacja
 • bajkoterapia
 • zabawy paluszkowe
 • muzykoterapia

 

Przedstawiona Koncepcja Żłobka nie wyczerpuje w pełni wszystkich problemów i zagadnień ale sygnalizuje i nakreśla główne kierunki pracy. Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.  

 

                                                                    Dyrektor Żłobka – Agnieszka Kiliańska