Miejski Żłobek Publiczny im. Kubusia Puchatka w Węglińcu

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

Dobro i bezpieczeństwo dzieci w Miejskim Żłobku Publicznym im. Kubusia Puchatka w Węglińcu są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników żłobka na rzecz dzieci. Niniejszy system ochrony dzieci przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło - określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc dziecku oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w żłobku za bezpieczeństwo dzieci do niego uczęszczających.

Artykuły